Showbie som delvis erstatter for It´s Learning

Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Klart for andre prosjektår

Faglærerne for klasse 2MFA ved avdeling for restaurant- og matfag vil i år fase ut bruk av PC i undervisningen. Dette betyr at elevene ikke trenger å medbringe PC til skolen i løpet av skoleåret 2013/2014. 

Bakgrunnen for denne avgjørelsen, er at vi ønsker å tvinge oss selv til et bredere erfaringsgrunnlag i pedagogisk bruk av iPad. 

– Kristian Fredrik Jørgensen

Reklame
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første år med iPad i undervisningen

Det er på tide å dele mine personlige synspunkter på dette første skoleåret med iPad som verktøy. I den forbindelse bør det nevnes at jeg er over gjennomsnittet interessert i teknologi, noe som selvsagt kan blinde meg for mange av utfordringene ved det nye vidunderet.

iPadens inntog her hos oss, er nok primært basert på dens fysiske utforming. Den er kompakt, lett og robust. I tillegg tåler den å bli tatt med rundt omkring i skolebygg, samt ut på ekskursjon. Likevel vil jeg påstå at det er programvaren den kjører som er det mest revolusjonerende for våre pedagogiske muligheter.

Jeg trenger ikke legge ut om alle de flotte applikasjonene i App Store, de er allerede behørig belyst i diverse fora. Selve iOS´personlige natur er det som er så fint. Mange mener det er et problem at iOS ikke støtter brukerprofiler, men jeg tror det er en fordel at dette mangler. Det tvinger fram en ny måte å bruke teknologi på. Elevene får et enda sterkere eierforhold til enheten, og de personaliserer og tilpasser den til sitt bruksmønster. Dette gjøres selvsagt også på PCer, men mitt inntrykk er at flere tar i bruk denne muligheten på iPad. Kort sagt, så virker iPad mindre «truende» for de som i utgangspunktet ikke er så opptatt av teknologi.

iOS er raskt. Det lar brukeren selv bestemme når oppdateringer skal installeres. Fra lærer gir elevene en oppgave, går det kortere tid til de er i gang med oppgaven, enn om de skulle ha vekket en tradisjonell laptop fra dvale. Det er stor oppmerksomhet rundt PCen som tidstyv i undervisningen. iOS er fabelaktig på «monotasking», som for noen gjør det lettere å unngå distraksjoner. Er du i en app, så ser du kun den. Således kan det tenkes at elever som sliter med konsentrasjonen, vil ha det lettere med en iPad.

Som lærer, synes jeg det er triveligere med iPad i klasserommet. Da slipper jeg å undervise foran en vegg av laptopskjermer. Brettet ligger i en skråere vinkel, noe som gjør det lettere å holde et øye med hva elevene holder på med. I sum, blir min rolle som klasseleder litt lettere.

Det er helt sikkert flere sider ved dette jeg kunne ha nevnt, men det får komme i et senere innlegg.
Jeg vil foreløpig konkludere med at jeg ser mange muligheter, og få utfordringer, med iPad i klasserommet.

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Uncategorized | Merket med | 2 kommentarer

Goodbye, It’s Learning!

Appen Showbie lar læreren opprette klasser, levere ut oppgaver og få elevenes arbeider inn til vurdering. Elevene melder seg inn i fag ved å få en alfanumerisk kode av læreren.

Innføring i Showbie

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Apps, Tips | Merket med | Legg igjen en kommentar

Yrkesretting i samfunnsfag

I uke 14 skulle elevene på matfag lage små filmer om hva som kjennetegner et godt fysisk arbeidsmiljø i sitt yrkesfag. Dette innebar at de ble delt i små grupper, og oppsøkte kjøkken, bakeri, slakteri for å filme aktiviteten der. Noen valgte å filme reelle situasjoner de mente var eksempel på f.eks god ergonomi, mens andre iscenesatte noe. Vel «hjemme» i klasserommet, var det tid for redigering av film. Apples app iMovie ble benyttet til dette. Elevene har ikke fått opplæring i bruk av appen, men var rimelig selvgående i redigeringen, og produktet ble fint.

Neste gang en slik økt skal gjennomføres, vil jeg nok i tillegg be ungdommen om å legge på fortellerstemme på klippene, i et forsøk på å øke læringsutbyttet for dem selv og seerne.

Under er læreplanmålene man delvis dekker i en slik oppgave.

Fra plan i matfag:
-Finne ut hva som utgjør et godt arbeidsmiljø i butikkslakter- og bakerfaget

Fra plan i samfunnsfag:
-Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Lag egen e-bok

Jeg tenker å dele noe som kan være svært nyttig i undervisningen. Det går an å lage egne e-bøker og raskt få de inn i iBooks på iPaden.

Følgende gjøres i Safari på iPad. Først går man til Wikipedia. Deretter klikker man på opprett en bok, som vist under.

Screen Shot 2013-03-18 at 12.21.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter klikker du på <Start bokfunksjon>

 

Screen Shot 2013-03-18 at 12.21.54

 

 

 

 

 

 

Da vil du se at det dukker opp en ekstra banner øverst på siden, og du kan navigere til artikler som ønskes  i boken din. Det gjøres ved å klikke <Legg til denne siden i boka di>.

Screen Shot 2013-03-18 at 12.22.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har med alt innholdet du trenger, er det tid for å klikke <Vis bok>. Da får man opp valgene vist under.

Screen Shot 2013-03-18 at 12.32.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at du her velger e-bok (ePub), da dette vil muliggjøre markering, søking og notering i boken du lager. Etter dette vil du bli bedt om å vente mens boken lages, og deretter er det bare å velge i iBooks i dialogskjermen som dukker opp. Dette forutsetter selvsagt at du har iBooks installert på iPaden din.

Dette tipset kan brukes av læreren, da det er enkelt å dele bøker videre ut til elevene. Forøvrig kan elevene selvsagt lage egne bøker, f.eks i forbindelse med prøver.

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Tips | 2 kommentarer

Utfordring

Til nå har vi hatt store utfordringer med en del basic ting som vi helst skulle ha vært foruten for å oppnå en god nok erfaring med bruken av I-Pad. Elever har sluttet, flere har nesten aldri med seg I-Pad til skolen til tross for gjentatte  påminnelser og mange har en stor utfordring med at de må forholde seg til både PC og IPad. Først nå kan det se ut til at vi er på et mer fruktbart spor.

Edvard

Publisert i Uncategorized | Merket med | 1 kommentar

Eminent podcast om iPad i utdanningssammenheng

headshot-square-1000px

avatar

Jeg kan anbefale podcasten «Out of School», der de to herrene til høyre snakker om erfaringer rundt bruk av iPad i undervisning. Mye er tankevekkende, og det har vært nyttig  ved at det gir meg noen visjoner for hvor jeg vil når det gjelder bruk av iPad i fellesfag. Mannen øverst er Fraser Speirs, kjent fra Cedars School of Excellence i Greenock i Scotland. Han er en Apple Distinguished Educator, og er dermed aktiv som foredragsholder rundt omkring i Europa, når temaet er iPad i skole. Cedars har hatt 1:1 iPad siden 2010.

Det kommer nye episoder hver uke.

iTunes link.

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Referat fra møte 29.1

STATUS:

– Hvor mange bruker iPad aktivt i undervisning hver uke?

BAT:

Sliter med gruppa i forhold til iPad, får ikke med seg klassen. Vanskelig å bytte mellom pc og iPad. Føler at man ikke har behov for den.

Bruker samfunnsfagboka på nett, altså appen Brettboka.

RM:

Prøvd å lage blogger, dette er for vurdering. Både egenvurdering og elevenes vurdering.

De er oppe og går, men ikke kommet så langt. Fornøyd så langt.

Bruker mail som innleveringsmetode.

–          Hva savnes med til bruk av bare  iPad i klasserommet?

–          It’s learning,

–          Apple TV, fungerer det? Brukes det? Fordeler/Ulemper?

–          Lettere for bruk under fremføringer av elever

–          Behov for grunnleggende eller annen type kompetanse?

–          Det bør avsettes tid til kurs i bruk av pages på iPad

–          Kan vi finne praktiske løsninger for begge avdelinger i forhold til å ha med seg iPad, og oppladet iPad

Edvard ønsker å bruke kun Ipad neste år, og ikke pc. For at man skal tvinges til å ta det i bruk.

Fremover skal RM jobbe med vurdering og egenvurdering på blogg, og BAT skal jobbe med bøker på nett gjennom bokhylla.

Oppsummering uka etter påske, tirsdag 9.april.

Noe jeg har glemt fra møtet, si ifra.

Lars

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill fra 2MFA etter et halvt år med iPad i undervisningen

Denne uken spurte jeg elevene på vg2 matfag om å gi meg synpunkter på iPad i undervisningen så langt. De ble spurt om å trekke frem noe positivt og noe negativt.

Det omtrent samtlige nevnte som positivt med iPad, dreide seg om fordeler knyttet til enhetens fysiske størrelse og maskinvare. Den er lett å ta med rundt på skolen, og til og fra den. Elevene tar med tableten i praksis for å raskt kunne dokumentere med det innebygde kameraet. iPad har uovertruffen batterikapasitet. I tillegg mente mange at programvaren (apps) var enklere å sette seg inn i og bruke, enn tilsvarende verktøy på PC. Forøvrig trakk mange frem at det rett og slett var gøy å bruke iPaden.

Når de skulle nevne drawbacks med det nye verktøyet, ble det først og fremt fokus på at læringsplattformen It´s Learning ikke fungerer på iPad. Videre mente mange at det ble slitsomt å skrive lengre tekster på touchtastaturet.

I tiden fremover må vi fokusere på å løse disse utfordringene, men det er gledelig å se at elevene i det store og det hele trives med å være prøvekaniner.

– Kristian Fredrik Jørgensen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar